Ceny práce a materiálů

Ceny hromosvodů závisí na velikosti, účelů staveb a druhů použitého materiálu. Základní ceny materiálů, které nejčasteji používáme najdete v přiložených cenících. (Ceníky v dohledné době doplníme.) Pro odhad ceny nás kontaktujte.

Šanda Jan Šimčík Radek 777 134 458


Kontakt

Hromosvody Š & Š
774 980 660, 777 134 458