Hromosvody Praha, Kolín, Pardubice a okolí


Firma Hromosvody Š & Š zajišťuje návrhy, montáž, opravy a revize hromosvodů v Praze, Středočeském a Pardubickém kraji. Hromosvody jsou důležitou součástí ochrany domu před bleskem a výboji atmosférické elektřiny. Dodáváme a montujeme klasické hromosvody. Doporučíme Vám vhodný typ pro váš objekt.

Hromosvody by měly být vždy v bezvadném stavu, aby při nečekaném úderu blesku dokázaly budovu a majetek spolehlivě ochránit. Úder blesku dokáže zničit majetek i životy. Spolehlivou ochranu před úderem blesku představují hromosvody. Každá budova na území ČR by měla být chráněna před úderem blesku odpovídajícím a dobře nadimenzovaným hromosvodem aby účinně ochranil proti úderu blesku. 

Pokud máte jakýkoliv dotaz k nabízeným službám kontaktujte nás:

Šanda Jan 774 980 660

Šimčík Radek 777 134 458

info@hromosvodyss.cz


Kontakt

Hromosvody Š & Š
774 980 660, 777 134 458